ENGLISH VERSION / ANGLICKÁ VERZE stáhnout nekomerční verzi
objednat komerční verzi


Stáhnout VOLNOU PLNOU NEKOMERČNÍ vezri 2.

        Download 2.10 (1.3MB)


2 - dva programy v jednom
Byla uvolněna nová verze IIC a byl pozměněn oficiální název na Images & Video Index Creator. Jak z názvu vyplývá, hlavní nová vlastnost této verze je ve skenování video nahrávek a snímání jednotlivých obrázků z videa (images capture). Pokud tuto funkci nevyužijete, můžete si přečíst přímo o vlastnostech Images Index Creator programu (klikni). Tato verze se odlišuje od konkurenčních programů zejména v tom, že čte video soubory celé a ukládá z nich snímky například každou sekundu nebo i každý jednotlivý snímek. Ostatní programy čtou většinou pouze první snímek videa, to umí Video Index Creator samozřejmě také.

Popis Images Index Creator (klikni)


Popis Video Index Creator
Proč potřebuji index z programu ?
Jelikož již mám natočeno velké množství MiniDV video kazet (na obrázku můžete vidět jejich část) z našeho rodinného života, je pro mne velmi těžké ba přímo nemožné zpětné vyhledáváni určitých či vhodných záběrů například pro zařazení do klipu či do střihového videa použitého jako třeba dárek synovým prarodičům k vánocům. Protože se mi nepodařilo najít žádný program, který by mi zmíněnou službu poskytl, sáhl jsem po vlastních silách. Výsledkem je Imageš & Video Index Creator 2.0, jehož video část je šitá přímo na míru pro indexaci rozsáhlých video souborů, jako jsou například záběry vaší videokamerou.

Jak použít?
Jednoduše si napřed nahrajete vaši videokazetu do počítače (tuto funkci jsem přenechal specializovaným programům k tomuto určeným) a poté nad uloženými videosekvencemi spustíte Video Index Creator, který vytvoří souvislou řadu obrázků z vašeho videa. Pokud vám to vyhovuje, můžete nad těmito obrázky spustit ještě Images Index Creator a tak si je poskládat na HTML stránku. A nepotřebujete k tomu další program, protože Images & Video Index Creator jsou dva programy v jednom! Přehledný index vytvářený každých 5 sekund z hodinového videa zabere pouhé 2MB! Na CD se vám tak vejde indexovaných 350 hodinových videokazet! Takto malý objem dat si můžete uchovávat i na disku a mít tak video index neustále k dispozici.

        > Ukázka 5 sekundového video indexu z hodinové kazety
        > Ukázka obrázkového indexu s adresářovou strukturou
        > Ukázka obrázkového indexu bez adresářů

JAKÉ JSOU KONKRÉTNÍ MOŽNOSTI PRO ?
Video Index Creator 2:
  - možnost vytvoření slideshow (nové od verze 2.10)
  - možnost snímání obrázku v videa ve stanovených časových intervalech
  - možnost snímání každého snímku z videa
  - možnost deinterlace videa, pokud je zaznamenáno prokládaně (režim PAL, NTSC)
  - možnost nastavení maximálního počtu obrázků
  - možnost vytváření indexu obrázků a videa souběžně
  - možnost pojmenování obrázků časovým kódem
  - video index vyžaduje DirectX 8 a vyšší (není podporováno ve Windows NT)
novinky v Images Index Creator 2.0 oproti verzi 1.0:
  - možnost nezávislé změny velikosti obrázku adresáře
  - možnost popisu náhledů jménem souboru
  - možnost změny fontu a zarovnání popisu náhledů
  - možnost nastavení kvality ukládaných náhledů (jpg kvalita/komprese)
  - porpora příkazového řáku (vytváření obrázkového indexu automaticky)
  - změna uspořádání do záložek
  - podporované formáty jsou JPG, GIF, PNG, TIFF, BMP, DIB, WMF, EXIF, EMF, Icons
  - a nově přidanéTIFF, PCX, TGA, APM, PSD, PCD, TLA, WBMP
vlastnosti Images Index Creator 1.0 zahrnuté ve verzi 2.0:
  - možnost náhledu všech obrázků na jedné HTML straně
  - možnost změny velikosti náhledů
  - možnost změny šablon, ze kterých se HTML stránky skládají
  - možnost nedodržení poměru stran u náhledů (roztažení)
  - možnost změny fontu pro popis adresářů
  - možnost změny barvy nebo obrázkového podkladu pozadí celých stran nebo jen jednotlivých náhledů či adresářů
  - možnost filtrace obrázků zařazených do indexu podle rozměrů nebo jména
  - možnost volby absolutních či relativních odkazů na obrázky
  - možnost uložení indexu do jiného adresáře (s absolutní cestou)
  - možnost otevírání obrázků v novém okně
  - možnost znovuvytváření indexu bez přepisování již hotových náhledů (doplňování indexů)
  - podpora diakritiky a dalších kódovaných znaků
  - možnost kódování odkazů (%xx) včetně podpory UTF-8 (používá například Apache web server na Windows)
  - možnost popisu náhledů velikostí souboru a rozměrem obrázku
  - podporované formáty jsou JPG, GIF, PNG, TIFF, BMP, DIB, WMF, EXIF, EMF a Ikony

JAK VYPADÁ?
Z přiloženého snímku je zřejmé, že ovládání Video & Images Index Creatoru je velmi jednoduché a uživatelsky příjemné.


Popis Images Index Creator
CO JE ?
Program, který vám pomůže vytvořit náhledy na vaše obrázky či fotografie v uceleném uspořádání a na jedné HTML straně nebo v zachované adresářové struktuře. Program je primárně vyvíjen pro vytváření náhledů nad vašimi adresáři (nebo i celými CD apod.) s velkým množstvím obrázků či fotek, abyste se v nich mohli snadno a rychle orientovat a vyhledávat podle těchto náhledů. Konkrétní případ našeho užití je například nad digitálními fotografiemi a nad offline kopiemi webů s tapetami (wallpapers).

V ČEM JE LEPŠÍ NEŽ OSTATNÍ?
Výsledný přehled je uložen jako HTML stránka a můžete si ji tedy prohlédnout na jakémkoli jiném počítači včetně jiných operačních systémů a také bez nutnosti instalace jakéhokoli podpůrného programu, neboť Internet Explorer případně prohlížeč kompatibilní s javascriptem a CSS styly (Netscape, Mozilla, Opera adt.) je předinstalovaný na každém počítači. Stránky nepoužívájí žádné nestandardní HTML prvky, a proto je kompatibilita s ostatními prohlížeči zaručena. Jednoduše tak index například vypálíte společně s vašimi fotografiemi a získáte tak ucelený přehled pro snadnou orientaci nad vaším obrázkovým CD. Prože index vytvořený nad CD plném fotografií má velikost kolem 10MB, můžete si jednoduše všechny indexy uchovávat i na pevném disku a prohledávát vaše fotografie, aniž byste je měli obrázková CD přítomna ve vaší CD mechanice. Dále můžete vytvořený index umístit jedna ku jedné přímo na Internet. Případně jakákoli úprava například pozadí je v již vytvořeném indexu velmi jednoduchá. HTML stránky si navíc natahují odděleně uložený javascript a CSS styly a jediná změna v těchto souborech změní vzhled všech náhledů. Obrovskou výhodou je přehled všech obrázků ze všech adresářů na jedné HTML straně...

CO DÁLE NABÍZÍ ?
Pokud si vytváříte offline kopie webů například s tapetami (také nazývané wallpapers, pozadí pro Windows, apod.), můžete při vytváření indexu filtrovat podle velikosti nebo jména obrázky, které se mají objevit v indexu, jednoduše tak na jednu HTML stránku získáte náhledy nad všemi tapetami s určitou velikostí, aniž by se vám do toho zamotaly reklamy či jiné další rušivé obrázky s jinou velikostí.
HTML stránky jsou vytvářeny z tak zvaných šablon, ve kterých jsou předdefinovány kousky HTML kódů. Pokud se alespoň trochu vyznáte ve tvorbě HTML stránek, můžete změnit vzhled vašich indexů od úplného základu.


JAK OBJEDNAT KOMERČNÍ VERZI ?
Informace získáte na e-mailové adrese geniuz@geniuz.cz
Cena za "Images & Video Index Creator 2.0" činí 399 Kč bez DPHGeniuZ (c) 2002-2003